WSPÓŁPRACA


Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza nawiązuje współpracę z:

Ministerstwo Obrony Narodowej1. Ministerstwem Obrony Narodowej, dzięki czemu jednostki strzeleckie mają możliwość:
- współdziałać z instytucjami wojskowymi w celu organizacji obozów i kursów szkoleniowych, zawodów w konkurencjach sportów obronnych, rajdów, marszy, konferencji, uroczystości patriotycznych, działania stowarzyszeń przy instytucjach wojskowych oraz innych przedsięwzięciach szkoleniowych o charakterze obronnym;
- legalnego wykorzystania zgodnie z celem przeznaczenia munduru wojskowego wz. 93 oraz zielonego beretu wojskowego z orzełkiem strzeleckim przez członków Związku.

Straż Graniczna2. Strażą Graniczną w zakresie:
- inicjowania, organizowania i koordynowania działań kształtujących postawy i zachowanie dzieci i młodzieży wynikające z zasad ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
- organizowania turniejów wiedzy o Straży Granicznej i ochronie naszej granicy;
- organizowania zajęć z zakresu obrony granic państwa.

Związek Harcerstwa Polskiego3. Związkiem Harcerstwa Polskiego, która zobowiązuje strony do:
- bieżącego informowania się o ważniejszych działaniach prowadzonych przez stowarzyszenie;
- upowszechnienia rzetelnej informacji o stowarzyszeniach;
- realizowania wspólnych przedsięwzięć programowych.

Obrona Cywilna RP4. Obroną Cywilną RP. Celem współpracy jest:
- patriotyczno-obronne wychowanie młodzieży strzeleckiej;
- kształtowanie wszechstronnego rozwoju tężyzny fizycznej, hartu ducha, karności i odpowiedzialności młodzieży w służbie dla dobra Rzeczypospolitej;
- udział w akcjach i przedsięwzięciach organizowanych przez Obronę Cywilną RP;
- zobowiązanie się Obrony Cywilnej do nieodpłatnego przekazywania na rzecz Związku umundurowania i sprzętu obronnego oraz do doraźnego udostępniania przez jednostki Obrony Cywilnej bazy szkoleniowej.Jednostka Strzelecka 2013 im. Jana Piwnika "Ponurego" w Ostrowcu Świętokrzyskim współpracuje z:

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej1. Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
Współpraca ta ma na celu:
- troszczyć się o miejsca pamięci narodowej;
- zapoznanie się Strzelców ze szczegółową historią lokalną przekazywaną przez żołnierzy walczących podczas II wojny światowej o Niepodległą Polskę;
- organizowanie i uczestniczenie we wszelkich patriotycznych uroczystościach zarówno tych państwowych, jak i tych lokalnych;
- kształtowanie postaw patriotycznych wśród społeczeństwa, także wśród dzieci i młodzieży.

2. Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną w Ostrowcu Świętokrzyskim
Celem tej współpracy jest:
- zachowanie ładu porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
- zapewnienie pomocy przy likwidacji negatywnych skutków katastrof i klęsk żywiołowych;
- zapewnienie ochrony osobom kwestującym podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- kierowanie ruchem podczas większych świąt, uroczystości lub akcji "Znicz".

Powiat Ostrowiecki3. Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, które:
- dofinansowuje szkolenia młodzieży strzeleckiej, umundurowania i sprzętu strzeleckiego;
- corocznie wspiera finansowo Strzelców uczestniczących w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej i wyjazdach wakacyjnych;

Świętokrzyski Bank Żywności4. Świętokrzyskim Bankiem Żywności
Współpraca ta ma na celu:
- udział młodzieży strzeleckiej w zbiórkach żywności

5. Publicznym Gimnazjum nr 4 im. Orląt Lwowskich, które:
- udostępnia salę wykładową, dzięki czemu Strzelcy mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy;
- udostępnia magazyn, dzięki któremu możliwe jest składowanie umundurowania i sprzętu strzeleckiego.

Związek Harcerstwa Polskiego6. Związkiem Harcerstwa Polskiego Ostrowiec Świętokrzyski
Celem współpracy jest:
- wspólna organizacja i uczestnictwo w uroczystości patriotycznych;
- udział w Sztafecie po Ogień Niepodległości do Kostiuchnówki na Ukrainie.

Stowarzyszenie  ObronaNarodowa.pl7. Stowarzyszeniem ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, gdzie celem jest:
- udział strzelców w szkoleniach m.in. w kursie piechoty, unitarnym , rozpoznania ogólnowojskowego, działań rozpoznawczych i walki w mieście;
- wspieranie kampanii społecznej pt. "Odbudujmy Armię Krajową";

Związek Piłsudczyków8. Związkiem Piłsudczyków, dzięki któremu strzelcy mają możliwość uczestnictwa w corocznym Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej

PiotrSOG